Kwaliteits management

Optimaliseren van technisch onderhoud, verbetering van exploitatielasten: Gaandeweg is er steeds meer techniek ge´ntroduceerd in de gebouwen, deze installaties zullen om onderhoud vragen. Onze ervaring leert dat, door de groei van deze technische voorzieningen, de structuur van het onderhoud niet optimaal is. Fourman & Busac Associates zal een andere manier van werken introduceren waardoor er lagere kosten en hogere betrouwbaarheid zal worden bereikt.