Huisvestings beleidsplan

Een goed huisvestingsplan geeft antwoord op de huisvestingsbehoefte van organisaties. Het beleid (het beleidsplan) geeft aan welke organisatorische keuzes voorliggen en hoe de organisatie zich zal ontwikkelen. De keuzes die gemaakt worden zullen van invloed zijn op de huisvestingsbehoefte. Het huisvestingsbeleidsplan zal de vertaalslag maken van het beleid naar het gewenste ruimtegebruik en de financiŽle gevolgen aangeven en alternatieven benoemen ten aanzien van de bestaande situatie (wordt vaak als extra module uitgevoerd). Vele aspecten beÔnvloedden de huisvestingsbehoefte