Programma's van Eisen

De Programma's van Eisen (PvE) zijn een instrumenten voor kwaliteitsbeheersing. De adviseurs van FBA zijn rond huisvesting gespecialiseerd in het maken van Programma's van Eisen. De samenstelling van het PvE is maatwerk en komt in nauw overleg met u tot stand. Om tot de juiste prestaties te kunnen komen is het volgens ons noodzakelijk om naast het functioneel PvE ook een goed ruimtelijk, technisch /gebouw / ICT en facilitair Programma van Eisen te schrijven. Voor de technische, gebouw en ICT PvE's wordt externe deskundigheid ingeschakeld.
Functioneel Programma van Eisen
In het Functionele PvE worden het aantal taken en functies, frequentie en duur van gebruik, randvoorwaarden die voortkomen vanuit het bestaande gebouw en de gebouwmaten, eventuele normering en wetgeving vastgelegd. Deze functionele eisen komen voort uit de organisatie en zijn uniek. Weliswaar zijn ze vergelijkbaar met overeenkomstige organisaties. Maar het feit dat de specifieke cultuur van de organisatie, de mensen die er werken, de historie van de organisatie en de manier waarop de werkprocessen zijn ingericht een belangrijke rol spelen, maakt maatwerk noodzakelijk.
Ruimtelijk Programma van Eisen
Alle functionele eisen kunnen vertaald worden naar het Ruimtelijk PvE. Dit is meestal in vierkante meters netto functioneel oppervlak (Nfo) weergegeven. In voorkomende gevallen, daar waar het afwijkt van het Bouwbesluit, kan naast de vermelding in oppervlakte (m2. Nfo) de minimale/maximale hoogte van specifieke ruimtes worden aangeduid. De keuze van een bepaald inrichtingsconcept kan sterk invloed uitoefenen op het totaal aantal mē.
Facilitair Programma van Eisen
Naast de basisuitrusting van een gebouw wat betreft de installaties voor luchtbehandeling, klimaatvoorziening, verlichting en data-infrastructuur kunnen specifieke eisen voor de facilitaire middelen en voorzieningen worden omschreven. Dit wordt vastgelegd in het Facilitaire Programma van Eisen.
Alle facilitaire eisen worden naast informatie over soort, materiaal en aantal vanuit de 'klant' beschreven in prestaties en neergelegd in overeenkomsten (Service Level Agreement (SLA) cq. Dienstenovereenkomst (DNO). Het voordeel van deze methodiek is dat er achteraf geen misverstanden ontstaan bij het niet functioneren van de bijzondere faciliteiten en/of, als de prestaties (ook) zijn uitgedrukt in bijvoorbeeld exploitatiekosten (de kosten van gebruik c.q. instandhouding).