Gebouwanalyse

Gebouwanalyse De Gebouwanalyse is separaat instrument maar kan opgenomen worden als een onderdeel van de Toolkit. Bestaat uit het volgende:
1. Quickscan (Waarnemen in het gebouw)
Hierbij bekijken we het gebouw vanuit (de belangen van) de klant/gebruiker. We kijken naar de beleving en het welbevinden van de gebruikers van het gebouw. We kijken van binnen naar buiten.
2. Fotosafari in en om het gebouw
We maken beelden (foto's) van zaken die bijvoorbeeld niet voldoen aan normen voor de verlichting, het binnenklimaat, opbergen/archiveren of de werkplekindeling. Op deze manier willen we mensen bewust maken van bepaalde belemmerende situaties.
3. Ruimteanalyse
Uitgangspunt is het gebruik van de nuttig bruikbare ruimte(n) voor kantoor- en onderwijsgebruik. Hiervoor is onder andere de norm NEN 2580 een goede graadmeter.

FBA ondersteunt u bij het uitwerken van bovenstaande stappen, zodat ze daarna opgenomen kunnen worden in de Toolkit.