Visie

Onze visie is dat wonen, werken, leren, zorg en recreŽren dichter bij elkaar komen te staan. Deze leefgebieden zijn steeds minder fysiek gescheiden. Dit levert naast tijdwinst ook kwaliteitsverbetering op. In de praktijk betekent dat in en rond de woning en op de werkplek andere functionele invullingen mogelijk zijn en activiteiten op andere locaties plaatsvinden dan we traditioneel gewend zijn.

Huisvesting is meer dan alleen het gebouw, de techniek en de ruimtes.
Zo zal een efficiŽnter onderhoud er voor zorgen dat, met dezelfde kosten, er meer gedaan kan worden.
Wij kijken naar huisvesting als ondersteuning van de individuele mens. Want het effect van een gebouw op zijn gebruikers is groot. Daarom staan bij ons de gebruikers gedurende het hele proces centraal. Wij houden daarbij uiteraard rekening met de werkprocessen en de cultuur van de opdrachtgever. Wij adviseren om niet alleen op geld te sturen, maar ook op het welbevinden van de mens, de medewerker.

Daarnaast zien wij het belang van zelf doen. Wij nemen het niet van u over, maar wij helpen u om verder te kunnen. Om het zelf te kunnen doen.

Profiel

De faciliteiten en gebouwen moeten ervoor zorgen dat het primaire proces optimaal functioneerd, vaak zijn ze een last. Samen met u kijken wij naar die ondersteunende processen. Uit ervaring weten wij dat het u zeer veel besparingen oplevert als u ons vroeg in het traject inschakelt.

Onze organisatie onderscheidt zich in de aanpak; denken en werken Van binnen naar buiten en het werken met prestatie- en resultaatelementen in elke fase van de opdracht. Wij kijken vanuit de gebruiker naar het gebouw en de faciliteiten. Het voordeel voor de opdrachtgever staat hierbij centraal. Uniek is het klankbord waar de confrontatie met huisvesting en 'veranderen' direct ingrijpt op het primaire proces en de invloed op investerings- en exploitatiekosten groot is.

Werkwijze

Wij kijken met een andere bril naar uw vraag. Wij kijken naar verschillen, ook in mensen. Wij kijken naar praktische en financiŽle consequenties. Wat is er nodig en wat zijn de gevolgen?
Samen met de opdrachtgever monitoren en observeren wij de organisatie, verzamelen wij informatie en ontwikkelen wij een visie op de toekomst. Vanuit die visie formuleren wij beleid. Daarna zoeken wij samen naar de middelen om het beleid door te voeren. Dat kunnen workshops of trainingen zijn, maar ook de inzet van speciaal voor en door Fourman & Busac ontwikkelde instrumenten .

Aan de hand van verschillende scenario's ontwikkelen wij concepten en maken een risicoanalyse. Door middel van training, opleiding en simulatiemodellen begeleiden wij de organisatie en haar medewerkers in de verandering.

Een traject dat wij samen met u inzetten bestaat meestal uit vier fases, afhankelijk van uw vraag.
In elke fase van het traject, van bouwen, verbouwen, aanhuren of afstoten van huisvesting kunnen wij u adviseren en ondersteunen. Wij leggen prestatie-elementen vast (tot aan no cure no pay). Want wij doen wat we zeggen/beloven.

AdviesCirkel Fourman and Busac

Adviseurs

Fourman & Busac Associates

Fourman BusacVan links naar rechts partners; Jo Leveau, Ruud Hoogeveen en Bram Voortman.

Werken bij Fourman & Busac Associates

Eťn van de uitdagingen in het ondernemen is het vinden van evenwicht tussen innoveren voor de toekomst, behouden van de waarden uit het verleden en realiseren van doelen van vandaag.

Onze organisatie? Een bijzondere organisatie!

Bij Fourman & Busac werken betrokken en ervaren professionals. Wij zijn ervan overtuigd dat iedere opdrachtgever uniek is en dat het belang van de opdrachtgever centraal staat. Onze cultuur is open en informeel en kenmerkt zich door teamgeest, pragmatisme en sterke betrokkenheid. We bieden mogelijkheden met eigen verantwoordelijkheid bij een lerende en innovatieve organisatie. Belangrijke basiswaarden voor partners, associates en medewerkers van Fourman & Busac zijn:

Onze visie is dat wonen, werken, leren, zorg en recreŽren dichter bij elkaar komen te staan. Het zal steeds minder fysiek gescheiden worden. Dit levert naast tijdwinst ook kwaliteitsverbetering op. In de praktijk betekent dat in en rond de woning en op de werkplek andere functionele invullingen mogelijk zijn en activiteiten op andere locaties plaatsvinden dan we traditioneel gewend zijn.

Onze organisatie onderscheidt zich in de aanpak; denken en werken Van binnen baar buiten en het werken met prestatie- en resultaatelementen in elke fase van de opdracht. Wij kijken vanuit de gebruiker naar het gebouw en de faciliteiten. Het voordeel voor de opdrachtgever staat hierbij centraal. Uniek is haar klankbordrol voor directies en besturen van midden- en kleinbedrijf waar de confrontatie met huisvesting en 'veranderen' direct ingrijpt op het primaire proces en de invloed op investerings- en exploitatiekosten groot is.

Samenwerken als associate

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen
Kennis delen is machtsverheffen

Een associate bij Fourman & Busac is de voorbereiding naar een partnership of een blijvend samenwerkingsverband. In een voorbereidende periode stellen wij samen vast wat het meest passend en effectief is voor het kennisgebied, de vaardigheden of de specialisatie van de associate. U maakt kennis met de producten en de inzet hiervan in de praktijk. Gedurende deze periode wordt u begeleid door ťťn van de partners. Het netwerk, de begeleiding en de voorzieningen die Fourman & Busac Associates biedt, geven de associates een prima uitgangspositie voor opdrachten en om plezierig en lerend te kunnen werken.

Vraag de mogelijkheden en voorwaarden op via

Stagiairs en afstudeerders

Fourman & Busac Associates biedt jaarlijks plaats aan enkele stagiairs en afstudeerders. Wij zoeken met name mensen die bezig zijn met een hogere of middelbare opleiding en vernieuwend onderzoek doen op de gebieden waarin wij actief zijn. Bij de selectie voor een afstudeerplaats spelen motivatie, onderzoeksinteresse en inzet een belangrijke rol. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de persoon past bij onze cultuur en de wijze waarop wij werken.

Voor het actuele aanbod van stage- & afstudeerplaatsen mail naar

Contact

Fourman & Busac Associates

Bezoekadres
Stationsweg 29
4205 AA Gorinchem

Postadres
Postbus 2047
4200 BA Gorinchem

Telefoon: 0183-646339
E-mail:
KvK-nummer Fourman & Busac Associates: 32124528

U kunt hier de algemene voorwaarden downloaden.