Lumpsumbekostinging

Met de introductie van lumpsumfinanciering wordt afgestapt van de declaratiesystematiek. In plaats daarvan ontvangt het bevoegd gezag van een school één ongeoormerkt budget. De verwachting is dat lumpsumfinanciering leidt tot een kwaliteitsimpuls, waardoor 'onderwijs op maat' een stap dichterbij komt. Het doel van de introductie van lumpsumfinanciering is dat besturen en scholen grotere mogelijkheden krijgen om zelfstandig keuzes te maken.