Praktijkervaring

Om een indruk te krijgen van onze ervaring, laten wij u hier een kijkje nemen bij een aantal projecten waar wij de organisatie geadviseerd hebben en waar wij ook onze producten hebben ingezet. Wilt u van één van de beschreven organisaties een referentie over ons opvragen, dan geven wij u graag de naam van de verantwoordelijke.

In een oriënterend gesprek kunnen wij u ook vertellen wat wij voor u kunnen doen en wat u met onze inzet kunt besparen. U kunt uw vraag mailen naar .

Reinier de Graaf gasthuis

Het Reinier de Graaf heeft zijn hoofdlocatie in Delft,het Diaconessenhuis in Voorburg, het SDDZ laboratorium, de Gravin, het BCW in Naaldwijk en het Gezondheidscentrum De Reef.
In 2010 heeft men het onderhoud aan al de gebouwgebonden technische installaties ondergebracht in een mantelovereenkomst met Veolia.
Met het gereedkomen van het nieuwe ziekenhuis is besloten om een nieuwe onderhoudsafspraak te maken met Veolia voor alle installaties.
Het onderhoud is op orde en de kostprijs (de vierkantemeterprijs) is meer dan marktconform.

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Veel activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van het facilitair bedrijf. Tijd voor het opstellen van een producten & diensten catalogus kwam steeds in het gedrang. De servicecatalogus is door ons opgesteld.

Rivas Zorggroep

Voor een goed functionerende servicedesk is het essentieel om dienstverleningsafspraken te maken. In een coachend model is een producten & dienstengids opgesteld.

Altrecht

Ter ondersteuning van een organisatie in beweging is gekozen om als basis voor dienstverleningsovereenkomsten, een producten diensten catalogus op te stellen. Tevens een basis voor een goed functionerende servicedesk.

Ziekenhuis Amstelland

Het onderhoud aan de technische installaties in nu veel effectiever. De onderhoudsprocessen worden beter beheerd, het onderhoud is beter, achterstallig onderhoud is weggewerkt en de integrale kosten lager.
Na een uitvoerige analyse en inventarisatie is een aanbesteding begeleid. Tevens is aandacht besteed aan het uitvoeren van het manicontract met performance sturing.

st-Anna ziekenhuis

Na een ingrijpende renovatie was het tijd om ervoor te zorgen dat de installaties structureel goed onderhouden worden.
Besloten is om alle installaties onder te brengen onder een maincontract. Naast een kostenbesparing, doordat de installaties nu onder een maincontract vallen, is het onderhoud geborgd en verlopen de processen efficiënter.

VUmc

Voor het academische ziekenhuis VUmc is een nulmeting opgesteld voor al de gebouwgebonden technische installaties. Ook zijn alle installaties geïnventariseerd.

Sinai Centrum

Gekozen is om dezelfde contractvorm en onderhoudsaannemer de verantwoordelijkheid te geven voor het onderhoud aan de technische installaties, als die van het ziekenhuis Amstelland. Dit vanwege een synergievoordeel doordat de beide huizen elkaars buren zijn. Het traject is begeleid en de implementatie ondersteund.

Hogeschool Zuyd

Herhuisvestingsproject in uitvoering bij het veranderende onderwijs. Support van het projectteam.
Toegepast advies en producten: TOOLBOX, TOOLKIT, gebouwanalyse & fotosafari en verandermanagement.

Ruimtebeheer bij Citaverde

“De indruk dat we op enkele locaties meer dan de benodigde ruimte in gebruik hebben en hoe gaan we om met veranderingen o.a. in onderwijsregels die de druk op het gebruik van onze gebouwen gaat vergroten.”
Deze vragen hielden Ans Christophe bestuursverantwoordelijke bij Citaverde in Roermond bezig. Citaverde heeft in de afgelopen jaren op meerdere locaties ruimten bij gehuurd. Na een aantal jaren van leerlingen/studenten toename wordt men nu geconfronteerd met een afname. Hoog tijd om te toetsen of het werkelijk gebruik van ruimte wel effectief is en passend voor het hedendaagse onderwijs.

Gemeente Heerlen; beheer brede scholen

Het beleid van de Gemeente Heerlen met betrekking tot voorzieningen in de wijken is erop gericht in elke wijk brede maatschappelijke voorzieningen te vestigen.
In een brede maatschappelijke voorziening (BMV)werken een aantal organisaties samen met het doel in een wijk gezamenlijk te werken aan voorzieningen gericht op versterking van ontwikkelingskansen van jeugd en jongeren, versterken van de leefbaarheid in de wijk en stimuleren van onderlinge contacten tussen de bewoners. De gemeente heeft er groot belang bij dat een BMV in een wijk goed functioneert. Het zal een belangrijke bijdrage leveren aan o.a. leefbaarheid, veiligheid en rust in de wijk.

ESA - ESTEC

In verband met klachten over de werking van de liftinstallaties is een analyse gedaan van het uitgevoerde onderhoud. Acties zijn beschreven en geadviseerd is welke acties wenselijk / noodzakelijk zijn om de knelpunten weg te nemen.

Links

Hanno Munting Interieurarchitecten BNI
Reciproc BV